Computer >> Máy Tính >  >> Hệ thống >> MAC

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

Nếu bạn sử dụng Gmail trên Web và bạn thường gặp các liên kết email trên các trang web khác nhau khởi chạy trong ứng dụng Thư có sẵn trên máy Mac của bạn, thì tôi có thể hiểu nỗi đau của bạn. Một liên kết mở trong ứng dụng email mà bạn không sử dụng sẽ không có ý nghĩa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi ứng dụng Thư mặc định của bạn thành trang web Gmail để tất cả các nhấp chuột trong tương lai của bạn vào các liên kết email sẽ mở ra ở đó thay vì ứng dụng Thư có sẵn.

Định cấu hình các trình duyệt web khác nhau, cụ thể là Safari, Chrome và Firefox, để sử dụng trang web Gmail làm ứng dụng Thư mặc định khá dễ dàng và đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó trên máy của mình.

Đặt Trang web Gmail làm Ứng dụng Thư mặc định trong Google Chrome

1. Khởi chạy Google Chrome trên máy Mac của bạn.

2. Truy cập trang web Gmail và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

3. Khi bạn đã ở trong hộp thư đến của mình, trong thanh địa chỉ của trình duyệt, bạn sẽ có thể thấy một biểu tượng trông giống như biểu tượng được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau. Bạn cần nhấp vào nó và chọn “Cho phép” rồi nhấp vào “Hoàn tất”.

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

Các bước trên để cho phép trang web Gmail mở tất cả các liên kết email và không chuyển hướng bạn đến ứng dụng Thư có sẵn. Bạn đã định cấu hình thành công Chrome để mở tất cả các liên kết email trong trang web Gmail.

Bạn có thể xác nhận điều đó bằng cách vào “Cài đặt Chrome -> Cài đặt nội dung” và nhấp vào “Quản lý trình xử lý…” Bạn sẽ thấy rằng loại liên kết “mailto” hiện trỏ đến “mail.google.com”, là trang web của Gmail .

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

Đặt Trang web Gmail làm Ứng dụng Thư mặc định trong Mozilla Firefox

1. Khởi chạy Firefox trên máy Mac của bạn.

2. Nhấp vào menu “Firefox” và sau đó chọn “Preferences…” để được đưa đến bảng Cài đặt Firefox. Đó là nơi chứa tất cả các tùy chọn cấu hình của Firefox.

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

3. Khi bảng Tùy chọn mở ra, hãy chuyển đến tab có nội dung “Ứng dụng”. Trong tab đó, bạn sẽ tìm thấy Loại nội dung có nội dung “mailto” và bên cạnh đó là trình đơn thả xuống nơi bạn có thể chỉ định ứng dụng nào nên được sử dụng để mở loại nội dung này, tức là liên kết email.

Chọn “Sử dụng Gmail” từ trình đơn thả xuống và điều đó sẽ đặt trang web Gmail làm ứng dụng thư mặc định trong Firefox.

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

Kể từ bây giờ, tất cả các liên kết email mà bạn nhấp vào bên trong Firefox sẽ khởi chạy trong trang web Gmail.

Đặt Trang web Gmail làm Ứng dụng Thư mặc định trong Safari

Không giống như Chrome và Firefox, Safari không cho phép bạn dễ dàng thêm cấu hình xử lý các liên kết email. Để thực hiện tác vụ này trong Safari, bạn sẽ cần một tiện ích mở rộng.

1. Khởi chạy Safari và truy cập trang tải xuống tiện ích mở rộng mailto và tải xuống tiện ích mở rộng.

2. Khi tiện ích mở rộng đã được tải xuống, hãy nhấp đúp vào tiện ích mở rộng đó trong Trình tìm kiếm để cài đặt nó.

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

3. Bạn sẽ nhận được lời nhắc sau trên màn hình hỏi bạn có muốn cài đặt tiện ích mở rộng đã chọn hay không. Nhấp vào nút “Tin cậy” để cho phép cài đặt tiện ích mở rộng.

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

4. Sau khi tiện ích mở rộng được cài đặt, bạn sẽ thấy “Tùy chọn” có hộp kiểm. Đánh dấu vào hộp để bật các tùy chọn cho tiện ích mở rộng.

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

5. Bây giờ bạn sẽ thấy các chương trình email khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong Safari để xử lý các liên kết email. Chọn “Gmail” từ danh sách, sau đó khởi động lại trình duyệt để các thay đổi có hiệu lực.

Cách đặt Gmail làm ứng dụng Thư mặc định trong các trình duyệt khác nhau trên máy Mac của bạn

Bây giờ Safari sẽ mở tất cả các liên kết email trong trang web Gmail.

Kết luận

Nếu Gmail là ứng dụng email chính của bạn, bạn nên thiết lập trang web này làm trang web mặc định trong các trình duyệt web khác nhau trên máy Mac để tất cả các liên kết email của bạn mở trên Web chứ không phải trong ứng dụng Thư có sẵn. Hướng dẫn ở trên giúp bạn thực hiện chính xác điều đó.