Phần cứng
 Computer >> Máy Tính >  >> Phần cứng
 Bàn phím &Chuột
 Màn hình
 Thẻ mở rộng
 HDD &SSD
 Máy in &Máy quét
 Phần cứng
 CPU
 Đồ họa
 Bo mạch chủ